مربياني که به اين مرکز مراجعه مي کنند داراي مدرک کارشناسي روان شناسي و علوم تربيتی مي باشند. که در طي دو ماه کار آموزي به صورت مشاهده اي و تجربي و همچنين با استفاده از فيلم و جزوات آموزشي با نحوه فعاليت آشنا مي شوند و با توضيحاتي که در مورد برنامه هاي آموزشي توسط سرمربيان داده مي شود براي شروع کار آماده مي گردند.

مرکز آموزش و توان بخشی اتیسم پرنیان اصفهان  از مهر ماه 1379به همت جمعي از خانواده ها و همراهي و همکاري مسئولين خيريه ياوران حضرت زينب (س) در اختصاص دادن فضا و بخشي از امکانات خود و نيز حمايت هاي تشکيلاتي و قانوني بهزيستی اصفهان تاسيس گرديد و کار آموزش متمرکز کردن کودکان اتيستيک، مربيان و خانواده هاي آنان را بر اساس آخرين...

 اولین سری از مجموعه برنامه های مدون آموزشی ویژه کودکان اوتیستیک در 6 سی دی طراحی و تنظیم شده است. در این مجموعه  سعی گردیده برنامه ها تا حد امکان متناسب با توانمندیها و نیازهای این کودکان به مراحل ریز و جز به جز دسته بندی شود. هم چنین از تصاویر و انیمیشن برای اجرای بهتر و وضوح برنامه ها استفاده شده است. تمامی مراحل برنامه هدف...

خلاصه نتايج و عملکرد مرکز:   در طول 18 سال فعاليت مستمر مرکز، نتايج آن به شرح زير است. 1550 نفر تاکنون توسط روانپزشک به اين مرکز ارجاع داده شده اند. 81 نفر در حال حاضر در مرکز تحت آموزش هستند. 200 نفر در منزل تحت آموزش هستند. 155 نفر به مدارس عادی راه پيدا کرده اند. 9 نفر مقطع پيش دبستانی. 62نفر دوره اول...

محصولات آموزشی
فیلم
بازی
آموزش