مربياني که به اين مرکز مراجعه مي کنند داراي مدرک کارشناسي روان شناسي و علوم تربيتی مي باشند. که در طي دو ماه کار آموزي به صورت مشاهده اي و تجربي و همچنين با استفاده از فيلم و جزوات آموزشي با نحوه فعاليت آشنا مي شوند و با توضيحاتي که در مورد برنامه هاي آموزشي توسط سرمربيان داده مي شود براي شروع کار آماده مي گردند.

مرکز آموزش و توان بخشی اتیسم پرنیان اصفهان  از مهر ماه 1379به همت جمعي از خانواده ها و همراهي و همکاري مسئولين خيريه ياوران حضرت زينب (س) در اختصاص دادن فضا و بخشي از امکانات خود و نيز حمايت هاي تشکيلاتي و قانوني بهزيستی اصفهان تاسيس گرديد و کار آموزش متمرکز کردن کودکان اتيستيک، مربيان و خانواده هاي آنان را بر اساس آخرين...

 اولین سری از مجموعه برنامه های مدون آموزشی ویژه کودکان اوتیستیک در 6 سی دی طراحی و تنظیم شده است. در این مجموعه  سعی گردیده برنامه ها تا حد امکان متناسب با توانمندیها و نیازهای این کودکان به مراحل ریز و جز به جز دسته بندی شود. هم چنین از تصاویر و انیمیشن برای اجرای بهتر و وضوح برنامه ها استفاده شده است. تمامی مراحل برنامه هدف...

محصولات آموزشی
فیلم
بازی
آموزش